Hilde Consult - Consultancy for Development

NEDWORC

NEDWORC leden zijn meest academici, maar wel met de voeten in de klei. Of het zand, of de blubber. Sterk in rurale en urbane ontwikkeling. Mensen met zeer diverse achtergronden en ervaringen. Mensen die veel reizen naar allerlei uithoeken en daar bijdragen aan ontwikkeling van achtergebleven sectoren en gemeenschappen. En die met hetzelfde gemak met overheden en instanties om de tafel zitten, als de hand vasthouden van een aidspatiënt. Het zijn ook mensen die er van houden elkaar als deskundigen te bevragen en van elkaar te leren.

Ik ben jarenlang actief lid geweest van de Werkgroep Professionalisering (WEP). Deze werkgroep organiseert interne 'leer'–evenementen (incl. workshops), en stimuleren doorgaande professionalisering van de leden. In dat kader ben ik eindredacteur van het pakket Zelf-assessment voor Kwaliteit 'Quality Consultancies', dat nu een belangrijke rol speelt in de Vereniging.

Verder ben ik aan de Vereniging verbonden als coach en als intervisie-begeleider. In die hoedanigheid hoor ik vele verhalen, en leer zelf het meeste...