Ervaring

Inmiddels ben ik bijna 11 jaar met veel plezier zelfstandig ondernemer, gevestigd te Amersfoort. Bedrijfsgegevens zie onder contact.

Missies naar het buitenland voor verschillende opdrachtgevers hebben me tot nu toe naar meer dan 15 verschillende landen gebracht. Heel verschillend in termijn van betrokkenheid en van inhoud. Maar altijd gericht op versterking van het plaatselijke middenveld, m.n. lokale ontwikkelingsorganisaties (klein en groot), en hun programma's. De Vereniging NEDWORC (waar zo'n 450 internationale consultants lid van zijn) is voor mij een belangrijk professioneel kader voor wereldwijde samenwerking.

In Nederland heb ik daarnaast mijn eigen praktijk opgezet, waarin ik begeleidingsdiensten aanbied op het gebied van culturele diversiteit en internationale samenwerking, m.n. coaching en e-coaching, faciliteren (va o.a. intervisie) en training (o.a. 'Jouw venster op de wereld') Mijn klanten zijn bedrijven met een multi-culturele personeelsbezetting, en/of met internationale uitzendingen/diensten, (ex)-ontwikkelingswerkers, (ex)-zendelingen, studenten met studies die een buitenland-component hebben, en ieder die wil profiteren van mijn internationale en multi-culturele ervaring in de begeleidingskunde.

Ik sta als coach geregistreerd bij de NOBCO (Nederlandse Vereniging voor Beroeps Coaches) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Wat hieraan vooraf ging

Ik ben begonnen als orthopedagoog. Opgeleid onder Prof.Dr. W.J. Bladergroen die in haar afscheidscollege (Groningen 1978, Nooit òf-òf, altijd èn-èn) het belang van de verbinding tussen theorie en praktijk onderstreepte. Haar visie op hoe kinderen zich ontwikkelen door te ervaren, aan te raken, te exploreren, en haar niet aflatende strijd om maximale ontwikkel-kansen te bieden aan hen die een bijzondere sociaal- emotionele / psychische / fysieke / mentale of andere achterstand hebben, heeft mijn kijkrichting mede gevormd: er zit altijd meer in dan je denkt ... laat je niet afleiden door de buitenkant...ieder is het waard om moeite voor te doen ...speciale methoden en technieken voor speciale mensen ...gedifferentieerd werken want de vraag/ behoefte is verschillend...

Ontwikkelingssamenwerking sloot daar moeiteloos op aan, alleen ging het daar om veel meer mensen tegelijk in een achterstandssituatie, naast kinderen ook vrouwen en mannen, en hele samenlevingen. Ik kwam daarin terecht doordat mijn man in Wageningen een tropische studierichting had gevolgd (fytopathologie), en het ons mooi leek om ons gezamenlijk als gezin in te zetten voor betere kansen voor de armen wereldwijd:

  • 6 jaar in Honduras plattelandsontwikkeling in dienst van een lokale organisatie (ik was verantwoordelijk voor een provinciaal programma gender/ vrouwen in ontwikkeling).
  • 5 jaar in Zaïre (nu DR Congo) semi-urbane ontwikkeling, samen met een nationale kerk (ik was verantwoordelijk voor het programma in het zuiden, incl. staf-training, ToT, en trainingsmodules opzetten).
  • 11 jaar vanuit een NGO in Nederland (als program manager) verantwoordelijk voor vele projecten wereldwijd, de financiering en begeleiding van de lokale partnerorganisaties om het goede te doen en de dingen goed te doen. Inclusief missies naar 20 verschillende landen.

Samen met een leer/werk periode in Suriname aan het begin, diverse verloven waarin leren van talen en in-trainen van vele andere zaken, en terug-settelen in Nederland besloeg dat een periode van zo'n 25 jaar.

Meer info vind je op mijn LinkedIn-profiel.
Of neem contact op om meer te weten of mijn CV op te vragen.