Hilde Consult - Consultancy for Development

Uitgangspunten en principes

In alle begeleidingssituaties is het de intentie van Hilde Consult

 • om duurzame oplossingen te helpen bevorderen (ook aspecten die sociaal, milieu, financieel en/of externe omgeving gericht zijn spelen een rol),
 • om de eigen capaciteit van de cliënt te versterken, inclusief diens vermogen tot zelfinzicht, zelf- reflectie en zelf-coaching,
 • om lokale normen en waarden, gebruiken en cultuur te respecteren,
 • om open en eerlijk te zijn over eigen kwaliteiten en grenzen van kunnen, en transparant in de relatie met alle stakeholders,
 • om gezamenlijk afgesproken doelen te dienen en die te laten voorgaan boven het belang van één specifieke partij.

Hilde Consult gaat uit van de volgende principes:

 • Respect en openheid: we respecteren de logica, prioriteiten en keuzes van onze cliënten, al sluit dat niet uit om - waar dit bijdraagt- onze observaties en meningen in te brengen.
 • Ownership: de cliënt is de eigenaar van de vraag, van de analyse (wat is het eigenlijke probleem), is eigenaar van de ‘oplossing’ en van de weg daar naartoe. Begeleiding komt in feite neer op ‘helping the client to make informed decisions’.
 • Contextualisatie: we zijn kennis-deler (doorgeven van best practices, informatie en ervaringen) maar onderkennen dat dat op maat gemaakt moet worden en vertaald naar de eigen context en cultuur van de cliënt wil er iets mee gedaan kunnen worden.
 • Proces-gerichtheid met verrassende dynamiek: we gebruiken methoden en technieken die passen bij de cliënt en diens vraag in die specifieke situatie, afhankelijk van de capaciteit en bereidheid tot verandering, de mogelijkheden en beperkingen van een context, van de cultuur en van bepaalde gevoeligheden.
 • Participatie: veranderingsprocessen – ook in organisaties- zijn altijd processen van mensen; dat de cliënt zelf participeert in analyse / evaluatie en in re-design is voor ons normale praktijk, en beschouwen we als een voorwaarde om betere alternatieven te vinden en een effectief veranderingsproces door te maken. Dat betekent dat ook m’n advieswerk participatief is.
 • Autonomie: ik ben onafhankelijk, mijn begeleidingsdiensten zijn gebaseerd op professionele expertise en standaarden.
 • Ethiek: in onze bedrijfsvoering zijn we aan te spreken op christelijke waarden zoals eerlijkheid, trouw, vertrouwen, transparantie, en willen we bijdragen aan echte, betekenisvolle partnerschappen. Ieder die van onze diensten gebruik wil maken is welkom, ongeacht afkomst, ras, religie, sekse, meningen etc., zolang dingen legaal zijn en werkbaar blijven voor alle partijen.

Hilde Consult onderschrijft als lid de Code of Conduct van de Vereniging NEDWORC.Eveneens de NOBCO Ethische Gedragscode (pdf) en het Klachtenreglement van de Stichting NOBCO (pdf).