Hilde Consult - Consultancy for Development

Reflectiemodel van Bateson

Bij reflectie is het vaak handig een handvat te hebben

Bijvoorbeeld vragen stellen volgens het persoonlijkheidsmodel van Bateson

Bateson gaat ervan uit dat je persoonlijkheid is te onderscheiden in zes niveaus of lagen. Kernvragen bij de 'lagen' van het reflectiemodel zijn:

  • Omgeving. Waar reageer ik op, wanneer en met wie? Wat spreekt mij wel/niet aan, waarom?
  • Gedrag. Wat doe ik, hoe handel ik?
  • Bekwaamheden. Wat kan ik, hoe pak ik het aan? Welke methoden, welke houding..
  • Overtuigingen. Waarom doe ik het, wat vind ik belangrijk?
  • Betrokkenheid. Van waaruit handel ik? Wat motiveert mij?

Welke vragen je jezelf stelt, is afhankelijk van de situatie. Je kunt zoveel vragen stellen als je zelf wilt. Vanuit de ene vraag zal waarschijnlijk als vanzelf een volgende in je opkomen. Wanneer je jezelf geen vragen meer weet te stellen ga je door naar de volgende 'laag'.