Van angst naar hoop

De week van sterven, herdenken en begraven van Nelson Mandela ligt achter ons. Iemand die is uitgegroeid tot ons mondiaal geweten: door zijn strijd voor gelijke rechten van rassen, stammen, seksen, geloven, en voor dezelfde kansen voor ieder. Door zijn innerlijke vermogen tot verzoening. Door zijn tomeloze inzet voor democratisering van het hart, bottum-up en top-down. En vooral zijn wijze glimlach, zijn dienende en bescheiden houding, en liefde voor mensen...

Voor mijn eigen inzet in 2014 als HildeConsult zijn er 5 elementen uit Mandela's leven die mij speciaal inspireren:

  1. gerechtigheid in de weg van waarheidsvinding en verzoening
  2. haat met liefde tegemoet treden
  3. leiderschap door te dienen
  4. strategisch werken aan je doel
  5. focus houden

Dat betekent concreet dat het waardevol is te ontdekken waar het mis ging /gaat. Accepteren voor jezelf dat dit zo is, is vaak een lange worsteling. Maar de omarming van deze moeiten, vaak berustend op angsten, en te leren jezelf en de ander lief te hebben, als persoon/ als organisatie, is wel het begin van een nieuwe start. Dus wat doe je met alles wat er mis ging, kun je het loslaten, kun je je angsten achter je laten, kun je vol hoop aan een nieuwe fase beginnen? En hoe ziet die er uit? Het vraagt persoonlijk leiderschap / organisatie leiderschap om hier verder vorm aan te geven, toekomst gericht. Met een passende strategie. En je niet te laten afleiden van je doel waar je naar op weg bent. Resultaat gericht.

HildeConsult wil in 2014 bijdragen aan het herkennen en ontwikkelen van je eigen kracht, om de verandering te bewerken waarin je zelf gelooft - als individu, als groep, als organisatie. Lees hierover verder op andere pagina's van deze site, bijv. onder Verandering van binnen uit / 'Change from within':

It is my conviction that the facilitation of a change process in a person or an organization can only be done accurate when recognizing that some parts cannot change, and other parts should not change. Finding out this unchangeable side is step number one for a process ending in success. Step number two is agreement on the part that should change and can change. Number three is doing the change.

Als je er zelf niet helemaal uitkomt hoe dat er voor jou / voor jullie uitziet, contact me vrijblijvend, zodat ik een tijdje met je op denk, en voel, en beweeg, in de richting die bij je past.

Dus mijn wens voor 2014 is: 'May your choices reflect your hopes, not your fears' - Nelson Mandela

Zie ook de special over Mandela van Vrij Nederland.