Het logo van Hilde Consult

Het logo van Hilde Consult laat het volgende zien: de grote staldeur van het kantoor/ praktijkgebouw in Amersfoort, die geverfd is in glanzend Zweeds rood. Een heldere kleur, en toch zacht. Een kleur die goed past bij de stijl van het pand uit 1947, en het werk dat daar en van daaruit gebeurt.

Als je deze deur binnengaat komt de wereld in beeld.

Jouw wereld, de eigen plaats die jij inneemt of wilt innemen, en die je wilt onderzoeken in een coaching-traject of training op maat. Om weer in balans te komen.

Onze wereld, van ons gezin, ons team, onze organisatie, het verband waarin je je plek hebt en functioneert. Daar wil je inclusieve relaties opbouwen en verdiepen, die het samen leven en werken tot een plezier maken. Groepswerk en intervisie kunnen dit bevorderen.

Hun wereld, van mensen ver weg. Hilde Consult gaat partnerschappen aan om te werken aan locale maatschappij-opbouw, organisatie- en persoonlijke capaciteitsversterking, en meer kansen voor arme mensen.

Want ik-wij-zij, we zoeken onze weg in deze wereld, en het komt er altijd en voor ieder op aan een positieve basishouding in het leven te vinden.

Relevante vragen zijn dan:

  • Zijn we in staat de weg naar goedheid te vinden met zachtheid en begrip? Wat zit er in de weg?
  • Zijn we in staat onze (verborgen) boosheid en somberheid over al dat onrecht en leed, en ons gevoel van onmacht daarbij, om te zetten in levendigheid en genieten van het leven? Wat maakt dat we blijven hangen in negatieve beelden?
  • Waar horen we bij en wie vallen daar buiten? Kunnen we bruggen slaan?

Pas vanuit contact met je kern krijgt je leven richting, als persoon, als groep, als organisatie. Hilde Consult kan je helpen die kern helder te krijgen. En in verbinding met jezelf en de ander je levenspad te lopen.