Hilde Consult - Consultancy for Development

Coachingstraject

Hieronder de meest gestelde vragen over een individueel coachingstraject bij Hilde Consult.

Waar vindt de coaching plaats?
In principe in mijn bedrijfspand in Amersfoort. Indien op locatie wordt reistijd en reiskostenvergoeding in rekening gebracht.

Hoe lang duurt een sessie?
Ongeveer 1,5 uur per sessie, met tussen de sessies een aantal weken. Soms is de situatie of de vraag zo, dat een aantal wat langere sessies in relatief korter tijdsbestek betere resultaten oplevert. Dat wordt in onderling overleg bepaald tijdens het orienterend gesprek. Het is dus altijd van te voren bekend op hoeveel tijd je kunt rekenen.

Hoe loopt een sessie?
De allereerste sessie begint bij het formuleren van de coachingsvraag, wij helpen je om daaruit een helder doel voor het coachingstraject te destilleren. Waar wil je staan aan het eind van alle sessies. Aan het begin van elke sessie bepalen we waar we die dag concreet aan werken. Ook bespreken we de afgelopen periode en hoe opdrachten verlopen zijn. Je krijgt tips, we doen interventie-oefeningen, soms tests en je ontwikkelt inzichten. Je krijgt regelmatig werkopdrachten mee voor tussen de sessies door.

Kan ik me voorbereiden?
Ja en nee. Het is afhankelijk waar je voor komt. Voor de eerste sessie zeker niet. Kom maar gewoon als jezelf. Je hoeft verder niets mee te nemen.

Is coaching voor mij geschikt, sommige mensen vinden mij niet of moeilijk coachbaar.
Coaching is niets anders dan jou begeleiden naar de door jou gewenste doelen. Op die weg kom je blokkades tegen. Logisch, anders zou je je doel al hebben bereikt. Die blokkades zorgen voor weerstand. Juist die weerstand geeft aan hoe graag je je doel wilt bereiken. Hoe meer weerstand, hoe gewilder het eindresultaat! Samen gaan we die blokkades uit de weg ruimen.

Ik ben een manager en zou niet weten waarop ik gecoacht zou willen worden. Maar ik ben wel nieuwsgierig.
Allereerst coachen wij op persoonlijke ontwikkeling, op groei, op leiderschap, spiritualiteit en zingeving. Dus niet op het houden van beoordelingsgesprekken en timemanagement. Wel is het zo dat door te coachen op persoonlijke ontwikkeling, je effectiever wordt in het houden van beoordelingsgesprekken, in team-management, in slecht nieuwsgesprekken en je je agenda veel beter kunt plannen. Dat is logisch want je leert en ontdekt wat belangrijk voor je is, wie jij bent en waar je voor staat. En hoe beter jij dat weet, hoe beter jouw relaties en effectiviteit. En natuurlijk coachen we je op communicatieve vaardigheden.

Speelt mijn werkgever een rol?
Wanneer de aanleiding voor de coaching op het professionele vlak ligt, dan kán de werkgever betrokken zijn bij het vaststellen van leerdoelen en de evaluatie. Maar in de meeste gevallen stellen we samen een traject vast en evalueren het resultaat van de bijeenkomsten.

Wat zijn de kosten voor een coachingstraject?
De kosten zijn afhankelijk van de soort vraag en omvang van het totaal-traject. Het is net zoals de vraag 'wat kost een televisie'. Neem altijd contact op met ons om een offerte of globale prijsopgave te ontvangen. Ik hanteer verschillende prijzen voor particulieren en voor bedrijven.

Hoeveel sessies zijn er nodig?
Dat hangt af van de coachvraag. Soms zijn een paar sessies meer dan voldoende en soms 10. Maar echt meer dan 10 sessies is bij ons nog niet voorgekomen.

Gebruik je ook video-opnames?
Heel soms nemen we een gesprek op om terug te laten zien wat we hebben waargenomen. Maar dit wordt vooraf altijd gevraagd.

Coach je ook kinderen?
Jazeker. En jongeren (met speciaal tarief als je studeert!). En wij coachen in de relatie ouder-kind met betrekking tot opvoeding, dyslexie en andere 'problemen'. (Hilde is haar carriere begonnen als orthopedagoog.)

Coach je ook groepen?
Ja. Coaching in een organisatie / groep kan een prima middel zijn om uit te vinden wat belangrijk is voor mensen, waar de drive zit en waar management/ leidinggevenden en medewerkers willen uitkomen. Het is een prima alternatief voor trainingen op een moment dat er meer diepgang op maat gewenst wordt. Vooral management teams hebben hier veel baat bij. Het is namelijk een relatieve lage investering qua tijd ten opzichte van trainingen. Groepen en teams worden meestal op de eigen locatie gecoached.

Meer info? Afspraak? Zie Contact.