Hilde Consult - Consultancy for Development
De Kloof en de Verbinding

Wat heb je nodig om de kloof die je ervaart met jezelf of met de wereld om je heen te overbruggen en weer zingeving te ervaren? Ben je als organisatie nog relevant in een steeds sneller veranderende externe omgeving? Hoe krijg ik als mens en als organisatie weer verbinding en perspectief? Lees hier hoe ik zelf hier mee omga. Read on

Uitgangspunten & Principes

Hilde Consult heeft een eigen stijl en benadering. Wel transparant maar niet in een hokje te vangen. Op onderstaande uitgangspunten en principes ben ik aanspreekbaar. Deze gelden ook als ik andere uitvoerders onder mijn vlag inschakel. Read on

Reflectie

Beschikken over zelfkennis is een groot goed, dat wisten ze al in de oudheid. Wie zichzelf kent, weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen. Zelfkennis maakt het makkelijker om van eigen fouten te leren, maar bijvoorbeeld ook om samen te werken met anderen. Of om nieuw wegen in te slaan. Zelfkennis begint bij zelfreflectie: nadenken over jezelf. Als mens, als professional, als groep, als organisatie . Maar wat doe ik met mijn blinde vlekken? Read on