Hilde Consult - Consultancy for Development

Jouw venster op de wereld

De NCDO/ Universiteit Utrecht heeft haar rapport ‘Naar een Canon voor Wereldburgerschap’ de toepasselijke naam gegeven: Vensters op de wereld. Er worden 8 thema’s onderscheiden: Diversiteit, identiteit, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, globalisering, verdeling, vrede en conflict, mondiale betrokkenheid.

In deze workshop gaan we echter niet theoretiseren over die thema’s, maar richten we ons op ons zelf: hoe kijk ik naar de wereld, wat drijft mij, wat is mijn kern / mijn essentie / mijn identiteit. Sommigen noemen dit je spirituele quotiënt.

Om dit te onderzoeken gebruiken we één van de basisconcepten uit de Transactionele Analyse. In dit model zijn er vier levensposities van waaruit je de wereld bekijkt, daarom worden ze ook wel je venster op de wereld genoemd.

Aan de orde komen ook vragen als:

  • Zijn we in staat de weg naar goedheid te vinden met zachtheid en begrip? Wat zit er in de weg?
  • Zijn we in staat onze (verborgen) boosheid en somberheid over al dat leed en ons gevoel van onmacht daarbij om te zetten in levendigheid en genieten van het leven? Wat maakt dat we blijven hangen in negatieve beelden?
  • Waar horen we bij en wie vallen daar buiten? Kunnen we bruggen slaan?
  • Vul aan met je eigen vragen.

Om alvast over na te denken

Hoe we vanuit onszelf kijken bepaalt hoe we naar de "rest" kijken.

  • @ Als kind ervaren we de wereld om ons heen en geven we daar een eigen betekenis aan. Het zijn indrukken over onszelf, de mensen en de wereld om ons heen die we opslaan en diep verankeren tot vaste overtuigingen. Ze zijn bepalend voor de manier waarop we als volwassene reageren op onze omgeving, terwijl we al lang vergeten zijn hoe we tot die overtuigingen gekomen zijn.
  • @ Die overtuigingen worden in de Transactionele Analyse levensposities genoemd. In contact met anderen bewegen we ons voortdurend tussen de verschillende levensposities. Soms kies je heel bewust voor een positie om de ander uit te nodigen tot bepaald gedrag. Een andere keer reageer je volkomen onbewust. Vaak herken je in een van de posities je meest ‘favoriete’ kijk op de wereld. En omdat deze in onze jeugd diep is geworteld, is het erg lastig die overtuigingen op te geven.
  • @ Makkelijker gaat dat als je de drijfveren die er achterliggen beter begrijpt. Wat beweegt je om iets te doen.

Wil je meer inzicht in jouw basishouding in het leven en wat je er mee kunt? Bewustzijn van je venster is belangrijk om eventuele stappen tot verandering te kunnen zetten. Want pas vanuit contact met je kern krijgt je leven richting.