Hilde Consult - Consultancy for Development

Specialisatie: de verwaarloosde organisatie

Verwaarlozing bij een kind is vernietigend en verdrietig. Dit geldt net zo voor organisaties. Verwaarlozing van organisaties kom vaker voor dan we denken, ondanks dat het woord niet voorkomt in de organisatiekunde.

Transfer tussen opvoeden en leiderschap, en tussen het opvoedklimaat en het organisatieklimaat

Als orthopedagoog van huis uit ben ik al jaren gecharmeerd van het gedachtengoed van de onlangs gepromoveerde Joost Kampen, die sinds 2006 de kenniskring 'verwaarloosde organisaties' van SIOO leidde, en die op zijn beurt is geïnspireerd door een orthopedagoog.

Zijn promotieonderzoek heeft hij toegankelijk gemaakt in het boek 'Verwaarloosde organisaties' (2011). Dit boek is de winnaar van het 'Ooa Boek van het Jaar 2011' (prijs uitgereikt in jan.'13). De ondertitel, 'een nieuw concept voor organisatieprofessionals', wordt absoluut waargemaakt.

"De aloude drieslag rust, ruimte en regelmaat biedt een aangenaam en belangrijk tegenwicht tegen alle pleidooien voor dynamiek en voortdurende verandering, waarbij de auteur naast concepten ook nog handelingsperspectieven biedt. Het boek is zeer toegankelijk geschreven en een heel waardevolle bijdrage aan het vak van organisatieadvies." aldus het juryrapport.

De auteur zegt in het voorwoord: "Voor zover ik in de literatuur kon vaststellen is nog niet eerder op deze wijze een transfer gemaakt tussen opvoeden en leiderschap alsmede tussen het opvoedklimaat en het organisatieklimaat".

Vroegtijdige onderkenning

In mijn jarenlange praktijk als Hilde Consult ben ik veel verwaarloosde organisaties / afdelingen tegengekomen, organisaties die over het algemeen te weinig aandacht besteden aan een normale onderhoudsbeurt (APK). En die hier pas tijdens een reorganisatie achter komen, als dingen al uit de hand zijn gelopen. Ik geloof – net als bij kinderen evenzo voor organisaties - in vroegtijdige onderkenning, en in het adagio: 'voorkomen is beter dan genezen'.

Erkenning

Organisaties kunnen op vele verschillende manieren en in verschillende mate verwaarloosd zijn, de erkenning hiervan (zonder zondebokken om de oren te slaan) en het inroepen van een deskundige begeleider kan soelaas bieden en het begin zijn van herstel. Net als bij de aanpak van een verwaarloosd kind werpt een systemische benadering bij organisaties de meeste vruchten af (systeem als geheel bezien, niet een geïsoleerd onderdeeltje alleen).

Werkwijze Hilde Consult

In het werken met een verwaarloosde organisatie komt het aan op het herkennen van de specifieke kenmerken, het stellen van een diagnose, het opstellen van een veranderingsaanpak, en het bijstaan van een directeur en/of manager en/of management team om de verwaarlozing te overleven, en de organisatie / afdeling weer gezond te krijgen. Dat dit kan is bewezen. Hoe het kan voor uw specifieke situatie is maatwerk.

Contact me voor een oriënterende afspraak om te zien wat ik in uw situatie zou kunnen betekenen.