Voor wie

De diensten van Hilde Consult zijn bestemd voor:

  • Bedrijven en instellingen die medewerkers naar het buitenland uitzenden
  • Mensen die gedetacheerd zijn / worden in het buitenland
  • Mensen die projecten in ontwikkelingslanden helpen uitvoeren
  • Bedrijven en instellingen die interculturele communicatie binnen hun organisatie willen verbeteren.
  • Ontwikkelingsorganisaties die lokale partners in ontwikkelingslanden ondersteunen en hun programma's
  • Bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van internationale samenwerking (ook als MVO)
  • Onderwijsinstellingen die studenten begeleiden bij hun stage of uitwisseling in het buitenland
  • Bedrijven en instellingen die in hun organisatie beter willen omgaan met diversiteit.